TILLÄMPNING
Dessa villkor är tillämpliga på det avtal som du sluter med Taracci AB. Genom att beställa accepterar du de allmänna villkoren. Dessa villkor gäller endast för webbshopen.

PRISER OCH LEVERANS
Taracci kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar.
Priserna på taracci.se är angivna inklusive moms.

BETALNING

UPPRÄTTANDE AV AVTALET
Taracci förbehåller sig rätten att utan vidare motivering neka beställningar i enskilda fall.

SEKRETESS
Vid beställning av en produkt / tjänst kommer du att bli ombedd att fylla i personlig information. Vid köp godkänner du att denna information lagras i enlighet med Taraccis sekretesspolicy för att uppfylla vårt avtal med dig som kund. I enlighet med den svenska lagen om Personuppgiftslagen har du rätt att känna till informationen Taracci har registrerat om din person. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att dina uppgifter korrigeras och / eller avlägsnas. Om så är fallet var vänlig kontakta oss via e-post.

FORCE MAJEURE
Under force majeure skjuts Taraccis förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som Taracci rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.

Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

BOLAGSINFORMATION
Taracci AB är registrerat med säte i Stockholm.
org. nr. 556159-3475